ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πατήστε εδώ για το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα διεξαχθεί Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού από την ΕΧΕΠ, με θέμα "Παχυσαρκία & Διαβήτης. Υπάρχουν & Επιστημονικές Λύσεις!" Για περισσότερα πατήστε εδώ


Θεματολογία 

- Λαπαροσκοπική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού
- Λαπαροσκοπική χειρουργική του κατώτερου πεπτικού
- Ελάχιστα τραυματική χειρουργική συμπαγών και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων
- Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική
- Λαπαροσκοπική χειρουργική κηλών κοιλιακού τοιχώματος
- Νέες τεχνολογίες στη λαπαροσκοπική χειρουργική
- Ρομποτική χειρουργική
- Ενδοαυλική ενδοσκοπική χειρουργική
- Μακροχρόνια αποτελέσματα επεμβάσεων πασχυσαρκίας
- Επανεπεμβάσεις παχυσαρκίας
- Μεταβολική χειρουργική, χειρουργική για σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
- Αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική της παχυσαρκίας

Πληροφορίες Επιστημονικού Προγράμματος
Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από διαλέξεις Ελλήνων και ξένων διακεκριμένων ομιλητών, στρογγυλές τράπεζες επίκαιρης θεματολογίας, δορυφορικά συμπόσια και διαλέξεις, συνεδρίες προφορικών και ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων και βιντεοπροβολών.

Επιστημονικές Ανακοινώσεις
Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει υπό τη μορφή Αναρτημένων ή Προφορικών Ανακοινώσεων ή Βιντεοπροβολών. Οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους. Παρ’ όλα αυτά, η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας.

Υποβολή Περιλήψεων
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλλουν την εργασία τους ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος, στη Γραμματεία του Συνεδρίου (η online πλατφόρμα θα είναι σύντομα διαθέσιμη) Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο όλων των συγγραφέων. Για αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη σύνταξη και υποβολή των περιλήψεων εργασίας, πατήστε εδώ

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό πρόγραμμα μπορείτε να αποστέλετε τα ερωτήματά σας στο: scientific@laparobesity2019.gr    

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 12-14 Απριλίου 2019

Εγγραφές έως: 08 Απριλίου 2019

Last minute Υποβολή Εργασιών έως: 03 Μαρτίου 2019

Downloads

Α’ Ανακοίνωση

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 854
210 36 43 511
info@laparobesity2019.gr