Ημερομηνίες Συνεδρίου
12-14 Απριλίου 2019

Τόπος Διεξαγωγής Συνεδρίου
Αίγλη Ζαππείου 
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα, Αθήνα 105 57
http://www.aeglizappiou.gr 

Κύρια Συνεδριακή Αίθουσα
Ολυμπία Ι-ΙΙ

Παράλληλη Συνεδριακή Αίθουσα
Ολυμπία ΙV

Χώρος  Αναρτημένων Ανακοινώσεων 
Ολυμπία ΙΙΙ

Εκθεσιακός Χώρος
Veranda αίθουσας Ολυμπία 

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων
Για την πρόσβαση στις συνεδριακές αίθουσες απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο τόσο για τη διάθεση των μορίων, όσο και των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Μοριοδότηση Συνεδρίου
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγήθηκαν 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής  Χειρουργικής & 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας. Η χορήγηση των μορίων γίνεται βάσει των ωρών παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι κάθε (1) μόριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε μια πλήρη ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος. Η χορήγηση των μορίων θα γίνεται μόνο εφόσον υποβληθεί συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του επιστημονικού προγράμματος του Συνεδρίου.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους μετά το πέρας του Συνεδρίου και ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί στο Συνεδριακό χώρο έκθεση με φαρμακευτικά προϊόντα, τεχνολογικό εξοπλισμό χειρουργείου και άλλα χειρουργικά εργαλεία.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 12-14 Απριλίου 2019

Εγγραφές έως: 08 Απριλίου 2019

Last minute Υποβολή Εργασιών έως: 03 Μαρτίου 2019

Downloads

Α’ Ανακοίνωση

Ακολουθήστε μας

Διοργάνωση

AFEA S.A. TRAVEL AND CONGRESS SERVICES

210 36 68 854
210 36 43 511
info@laparobesity2019.gr